‘ASP .NET’ Kategorisi için Arşiv

Gözümüz aydın 🙂 VS 2013 yayınlandıktan sonra tepki çeken en büyük eksiği setup hazırlama kısmının kaldırılmasıydı. Daha doğrusu InstallShield’e verilmiş olmasıydı. Bir çok kişinin ağlama kıvamında ki veryansınlarına dayanamayan MS Visual Studio Gallery‘de yer verdi 🙂 İndirdikten sora kurulumu yapın daha sonra Visual Studio 2010 da yaptığınız gibi setup deploy edin. Yok bilmiyorum arkadaşım ben bu setup deployment olayını bilmiyorum youtube bunun için yeterince etkili olacaktır.

Herkese iyi çalışmalar.

Selamlar 🙂 arkadaşlar bu tarihler arasındaki fark konusu sinir bozucu esasında. Neyse ASP .NET’de kullanılmak üzere şu kod işimizi görecektir.

Tarihler arasındaki fark

Fark

$(document).ready(function(){
$("#baslangic").datepicker()();
$("#bitis").datepicker();
});

function tarihFarkıHesapla() {
var baslangic = $("#baslangic").data("datepicker").value();
var bitis = $("#bitis").data("datepicker").value();
if(baslangis && bitis){
var fark = Math.round((bitis - baslangic)/1000/60/60/24);

$("#fark").val(fark);
} else {
$("#fark").val("Lütfen Tarih seçin!!!");
}
}

Ollldu hadi by by :)))

C# İki tarih arasındaki fark

Yayınlandı: 31/12/2013 Kaan tarafından ASP .NET, C# içinde
Etiketler:, , , ,

Sinir eden bir durum aslında. Arkadaş çok kolay ya birinin Value özelliğinden diğerinin value özelliğini çıkar bul. Yok öyle :)) sinir etti beni aslında, baktığımda datediff diye bir fonksiyondan bahsediyor. fakat kullanamadım. sinir oldum bende dolayısıyla. velhasıl şöyle bir kod yazarak işin içinden çıktım. Umarım işinizi görür. Buyrun efenim;


DateTime t1 = Convert.ToDateTime(radDateTimePicker1.Value.ToShortDateString());
DateTime t2 = Convert.ToDateTime(radDateTimePicker2.Value.ToShortDateString());
int fark = ((TimeSpan)(t2 - t1)).Days + 1 //seçilen ilk gün ve son gün dahil olmak üzere

Hadi iyi çalışmalar 🙂

Merhaba arkadaşlar, bu hatayla karşılaşınca küçük çaplı bir araştırma yaptım. Hata jquery kullanımıyla alakalı olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum.Yeni eklediğiniz sayfayı açmaya çalışırken alabileceğiniz bu hatanın çözümü gayet basit. Projemizde yer alan “Web.config” dosyamızı açıp arasına şu kodu yapıştırıyor ve huzura eriyoruz.

Buradan Buyrun!

Yazıyı kaydetmeye çalıştım fakat güvenlik gereği code-code satırını çıkardı otomatik olarak.Hadi bakalım iyi çalışmalar. 😉

Merhaba arkadaşlar yoğun bir dönem yaşadım. Artık tamamen programlama, tasarım , veritabanı ile uğraşabileceğim. Yaşadığım sorunların çözümlerini bulup burda sizlerle paylaşmayı umuyorum 🙂 o zamana kadar iyi çalışmalar 🙂

Can sıkıntısına binaen oledb ile access veritabınıyla birlikte *.mdb bağlantı tipini örnekledim..işinizi görecektir umarım..

sub Page_Load
dim dbbag,sql,komut,okuyucu
dbbag=New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
data source=" & server.mappath("veritabanim.mdb"))
dbbag.Open()
sql="SELECT * FROM uyeler"
komut=New OleDbCommand(sql,dbbag)
okuyucu=komut.ExecuteReader()
uyeler.DataSource=okuyucu
uyeler.DataBind()
okuyucu.Close()
dbbag.Close()
end sub

<form><table border="1" width="100%">
<tr>
<th>Firma İsmi</th>
<th>Adı Soyadı</th>
<th>Adres</th>
<th>Şehir</th>
</tr><tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr></table></form>

Şeklinde gayet açık anlaşılır..Anaşılmamış bişi olursa eksik kısımları tamalarız;)
Kolay gelsin ii çalışmalar..

Sosyalleşe(!?) sanal bi ortamda hergün birçok platform göz önüne seriliyo.En önemlilerinden biri de Twitter.Com bilginiz üzere.velhasıl nerde nasıl kullanırsınız bilmiyorum fakat mutlaka birilerinin işine yarayacaktır:)

Formumuza 4 label 3 text kutusu 1 buton koyuyoruz 🙂

label’lardan biri durum için twitter.com dan gelecekleri göstermek için kullanacağız.

Code Behind kısmını açıyoruz..Sayfa üzerine çift tıklayarak ulaşabilirsiniz;)


Sub TwitIt(ByVal strUser As String, ByVal strPass As String, ByVal strMessage As String)

 Dim strTweet As String = "status=" & Server.HtmlEncode(strMessage)
 Dim bRequest As Byte() = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(strTweet)

 Try
 Dim objRequest As HttpWebRequest = WebRequest.Create("http://twitter.com/statuses/update.xml")
 'ilk güvenlik soruşturmasını atlatalım 🙂
 objRequest.Credentials = New NetworkCredential(strUser, strPass)
 objRequest.Method = "POST"
 objRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
 objRequest.ServicePoint.Expect100Continue = False
 'içeriik uzunluğunu alalım malum 140 karakter 😉
 objRequest.ContentLength = bRequest.Length
  Dim objStream As Stream = objRequest.GetRequestStream()
  objStream.Write(bRequest, 0, bRequest.Length)
 'steam'i kapatıyoruz
 objStream.Close()

 'Label'a göderildi mesajını iletiyoruz.
 lblstatus.Text = "Tweet gönderildi!"

 'Burdan XML den gelen verileri de status e yazdırabiliyoruz
 'niye kullanırsınız bilmem
 'Dim objResponse As WebResponse = objRequest.GetResponse()
 'Dim objReader As New StreamReader(objResponse.GetResponseStream())
 ' lblStatus.Text = objReader.ReadToEnd()

 Catch ex As Exception
 'Hata yakalıyoruz varsa 🙂
 lblstatus.Text = ex.Message
 End Try
<code>


Sonrasında butonumuza özellik kazandıralım:

</pre>
</pre>
Protected Sub btnSubmit_click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles btnSubmit.Click
 TwitIt(tbUser.Text, tbPass.Text, tbTweet.Text)
 End Sub
<pre><code>


Sayfamızın source kısmını açıyoruz ve ;

</pre>
<form ID="form1" runat="server"
 style="border-width: thin; border-style: dotted;">
 <label>Enter your Twitter Username: </label>
 <asp:TextBox runat="server" ID="tbUser" Columns="20" MaxLength="20"  Width="128px" />
 <asp:RequiredFieldValidator runat="server" ID="rfvUser"
 ControlToValidate="tbUser" ErrorMessage="Kullanıcı adınız gerekli"  Display="Dynamic" />
 <br />
 <label>Enter your Twitter Password: </label>
 <asp:TextBox runat="server" ID="tbPass" TextMode="Password" Columns="20" MaxLength="20" />
 <asp:RequiredFieldValidator runat="server" ID="rfvPass"
 ControlToValidate="tbPass" ErrorMessage="Şifreniz Gerekli" Display="Dynamic" />
 <br />
 <label>Enter your Tweet: </label>
 <asp:TextBox runat="server" ID="tbTweet" Columns="50" MaxLength="140" />
 <asp:RequiredFieldValidator runat="server" ID="rfvTweet"
 ControlToValidate="tbTweet" ErrorMessage="Lütfen Tweet'inizi girin :P"  Display="Dynamic" />
 <br />
 </div>
 <p align="center">
 <asp:Button runat="server" ID="btnSubmit" OnClick="btnSubmit_click"
 Text="Tweet!" BorderStyle="Dotted" />
 </p>
 <p>
 <asp:Label ID="lblstatus" runat="server" Text="Hazır.."></asp:Label>
 </p>
<pre><code>


Ve F5 e basıp uçuşa geçiriyoruz  😉 kolay gelsin..