‘VB .NET’ Kategorisi için Arşiv

Gözümüz aydın 🙂 VS 2013 yayınlandıktan sonra tepki çeken en büyük eksiği setup hazırlama kısmının kaldırılmasıydı. Daha doğrusu InstallShield’e verilmiş olmasıydı. Bir çok kişinin ağlama kıvamında ki veryansınlarına dayanamayan MS Visual Studio Gallery‘de yer verdi 🙂 İndirdikten sora kurulumu yapın daha sonra Visual Studio 2010 da yaptığınız gibi setup deploy edin. Yok bilmiyorum arkadaşım ben bu setup deployment olayını bilmiyorum youtube bunun için yeterince etkili olacaktır.

Herkese iyi çalışmalar.

Merhaba arkadaşlar yoğun bir dönem yaşadım. Artık tamamen programlama, tasarım , veritabanı ile uğraşabileceğim. Yaşadığım sorunların çözümlerini bulup burda sizlerle paylaşmayı umuyorum 🙂 o zamana kadar iyi çalışmalar 🙂

Visual Studio 2008 (yazının geri kalanında VS2008 diye geçecek)kullanan arkadaşlarım bilirlerki açılış ekranında daha önce kullandığınız projeler recent menüsü altında yer alır..benim gibi bi dünya kod bakıp sonra lazım olan bir projeyi kullanmak isteyen biri içinse o ekran tam anlamıyla kabustur.Bunu nasıl yaparım da ortadan kaldırırım diye düşünenleriniz olabilir.Bunun cevabı çok basit hadi nasıl yapıldına bi göz atalım :

Öncelikle VS2008 in çalışmadığına emin oluyoruz.

Sonra kutsal çağırıcı olan Başlat -> Çalıştır -> Regedit yazıp enter a basıyoruz

arama yaparak   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\9.0\ProjectMRUList klasörünü silip  yolumuza devam ediyoruz artık açıldığında recent project kısmı boş görünecek bu bana gerçekten huzur veriyor:)

Herkese ii çalışmalar

Merhabalar..Gecenin bi vakti aklıma gelip sizlerle paylaşmak istediğim bir fonksiyon var.Kimin ne işine yarar bilmiyorum fakat mutlaka bi yerde işinize yarayacaktır;)
Neden kullanırız? text kutusu yada bir txt belgesinin içindekiler parçalamak istersek eğer bu fonksiyonu kullanabiliriz..
Text kutusu içerisinde split fonksiyonunun kullanımı;

Dim str() As String
str = TextBox1.Text.Split(",") 'Her virgülde ayır demek istedik 😉
'eğer text içinde her boşlukta bi ayrım yapmak isterseniz
'bu şekilde kullanabilirsiniz
'str = TextBox1.Text.Split(" ")
'ya da özel bir karakter belirterek de kullanabilirsiniz.
'str = TextBox1.Text.Split("herhangi bir karakter")

For i As Integer = 0 To str.Length - 1 Step 1
   If str(i) <> "" Then
     MsgBox(str(i))
   End If
Next
Dim Storage As String = "K:\2aN\splitfnc.txt"


If (txtProduct.Text = "KaaN") Or (txtProduct.Text = "kaan") Then

If System.IO.File.Exists(Storage) = True Then

Dim objStreamReader As System.IO.StreamReader
Dim strLine As String
objStreamReader = New System.IO.StreamReader("K:\2aN\splitfnc.txt")
strLine = objStreamReader.ReadLine
Do While Not strLine Is Nothing

msgbox(strLine)

ya da bir dizi(array) içinde de bunu yapabiliriz şöyleki;


dim str_ayrac() as string
str_ayrac = strLine.Split(" ")'boşluk karakterini ayırıyoruz

for dim i as integer = 0 to str_SplitArr.Length step 1
   Msgbox(strSplitArr(i))
Next


Ayak üstü hazırlanmış bi kod olup denemek için yeterince uykusuz ve yorgunum..Değişiklik yada bi sıkıntıda buralarda olurum..Herkese ii çalışmalar ii geceler;)

Merhaba Arkadaşlar

Diyelim ki büyük bi uygulama yapıyorsunuz.Ve uygulamada SQL kullanıyorsunuz.Ve yine diyelim ki olayı abarttınız kullandıgınız veri tabanının kullanıcı tarafından seçilmesini istiyorsunuz. 🙂

Eee Peki SQL içerisindeki veritabanlarını nasıl bulacağım? işte cevap.


imports ADODB

E tabiki öncelikle SQL bağlantısı sağlayabilmek için ADODB import ediyoruz.


Public Cnnmain As New Connection

Public RsetA As New Recordset

Public Adapter As New OleDb.OleDbDataAdapter

Genel Bağlantı Nesnemizi ,Recodsetimizi ve  DataAdapter nesnemizi oluşturuyoruz


Public Sub DataBaseGetir()
 Try
 Cnnmain.Open("Provider=SQLOLEDB;Data Source=" & ServerNames & "", UserNames, UserPasss, -1)
 RsetA.Open("exec sp_databases", Cnnmain, ADODB.CursorTypeEnum.adOpenStatic, ADODB.LockTypeEnum.adLockOptimistic)
 Adapter.Dispose()
 Dataset.Reset()
 Adapter.Fill(Dataset, RsetA, "Ds1")
 ComboBox1.DataSource = Dataset.Tables("Ds1")
 ComboBox1.DisplayMember = "Database_Name"
 Catch ex As Exception
 MsgBox(ex.Message)
 End Try
 End Sub

SQL in bize çok yardımcı olduğu kesin. Ama en büyük yardımı kendi bünyesinde bulundurduğu büyük Stored Procedure yapısı sağlıyor. Bu SP lerden sp_Databases olanı bize SQL içerisindeki tüm veritabanı isimlerini döndürür.Bizde bu gelen verileri uygun bir component yada bir arraylist yardımıyla tutarız.

Umarım işinize yarar.

Herkese İyi Çalışmalar

Merhaba arkadaşlar,kaan arkadaşımızın blogundaki ilk yazımda sizlere .net platformu üzerinde visual basic ile registy kayıt işlemlerini anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle Registry tüm Windows sistem ayarlarının tutulduğu bir veritabanıdır diyebiliriz. Bu veritabanının gerekli yerlerinde değişiklik yapılarak Windows’un istenen herhangi bir yerine hükmedilebilir.

Nerde Kullanabiliriz?

Bazı uygulamalarda bir veya birkaç degeri hafızada tutmak isteyebiliriz.yalnız bunu uygulama dışında yapmamız gerekebilir.Şöyleki diyelim ki belli saatte uyarı veren bi program yaptınız ve saat değerini 1 kere girdiniz.ama program kapatılıp tekrar açıldıgında o saat hafızada kalsın istiyorsunuz.işte aradığınız şey registry kaydı 🙂

Birgün  iletişim protokolü ( ki bu konuyu ilerleyen zamanlarda anlatmaya çalışacağım) üzerinde çalışma yapmak isterseniz vazgeçemeyeceğiniz bir yöntem olacaktır.

Neyse konuyu dağıtmadan kayıt işleminin nasıl yapıldıgına geçeyim…


Imports Microsoft.Win32

win32 namespace imizi uygulamaya import ediyoruz.bu bize registry alt classlarına erişmemizi sağlayacaktır.


Public Sub KayıtAc()
 Dim _RegKayit As RegistryKey
 _RegKayit = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software", True)
 _RegKayit.CreateSubKey("ibrahim")
 _RegKayit.Close()
 End Sub

Registry e kayıt eklemeden önce registry de bir dizin oluşturmamız gerekiyor.Biz Burada Localmachine içerisinde Software diye bir dizin açıyoruz.Hemen ardından bu klasör içerinde “ibrahim” adında bir dizin daha oluşturduk


Public Sub Kaydet(ByVal ServerAdi As String, ByVal User As String, ByVal Pass As String)
 Dim _Regkayit2 As RegistryKey
 _Regkayit2 = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\ibrahim", True)
 _Regkayit2.SetValue("ServerAdi", ServerAdi)
 _Regkayit2.SetValue("UserId", User)
 _Regkayit2.SetValue("Pass", Pass)
 _Regkayit2.Close()
 End Sub

Buradada anlaşılacağı üzere “ibrahim” dizinimiz içerisinde örnek amaçlı 3 dizin oluşturup içlerinede SetValue Komutu ile  Prosedürümüzün argümanlarını atadık.

Görüldüğü gibi Kayıt İşlemi bu kadar basit.

Peki bu kayıtları tekrar nasıl okuyacağız.Yani madem kaydettik okumazsak bi anlamı olmaz değilmi 🙂

Gelelim Registry içerisinde açtığımız dizinler içerisinden değer okumaya…


Public Sub Oku()
 Dim _Regkayit2 As RegistryKey
 _Regkayit2 = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\ibrahim", True)
 ServerNames = _Regkayit2.GetValue("ServerAdi").ToString
 UserNames = _Regkayit2.GetValue("UserId").ToString
 UserPasss = _Regkayit2.GetValue("Pass").ToString
 _Regkayit2.Close()
 End Sub

Değerleri Kaydetmeye çok benziyor değilmi? Hemen Hemen tek fark SetValue Komutu yerine GetValue Kullanmak.

Evet Registry kayıt işlemi ve bu kayıtları okuma bu kadar.

Uygulamayı oluşturup deneme yapmak için Başlat->Çalıştır->Regedit yolunu izleyerek test işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Şimdilik Bu kadar hoşçakalın.

Kaana da  teşekürler… 🙂