Mesajlar Etiketlendi ‘ASP .NET’

Hello everyone, i am working on a system which needs to set Dropdownlist with values. So i looked net for some solution but i couldn’t find something which solve my problem. So i kept diggin’ , at last i realize something with ViewBag property.

lets look our scenario;

We have some selectList items that we took from DB.

var categories = db.categories.Select(c => new {c.id,c.name}); // We took data from db.

ViewBag.categories = new SelectList(categories.AsEnumerable(),”id”,”name”) // we set ViewBag items

try to call from View,

  @Html.DropDownList(“categories”, (IEnumerable<SelectListItem>)ViewBag.categories, new { @class = “form-control” })  //cool it’s working

but if you want to edit product on View you cannot see actual selected category;) in this situation i found if ViewBag name after “.” can not be same as variable name;) so after change had made, code look like this;

//In Controller

 

var categorie = db.categories.Select(c => new {c.id,c.name}); // We took data from db and changed name of categories to categorie 😉

ViewBag.categories = new SelectList(categorie.AsEnumerable(),”id”,”name”,Model.selectedCategorieId) // we set ViewBag items

 

//In View

 

@Html.DropDownList(“categorie“, (IEnumerable<SelectListItem>)ViewBag.categories, new { @class = “form-control” })  //cool it’s working

 

 

That’s it 😉 it will take us full of category items with selected value 😉 Happy codin’ 😉

 

Merhaba arkadaşlar, bu hatayla karşılaşınca küçük çaplı bir araştırma yaptım. Hata jquery kullanımıyla alakalı olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum.Yeni eklediğiniz sayfayı açmaya çalışırken alabileceğiniz bu hatanın çözümü gayet basit. Projemizde yer alan “Web.config” dosyamızı açıp arasına şu kodu yapıştırıyor ve huzura eriyoruz.

Buradan Buyrun!

Yazıyı kaydetmeye çalıştım fakat güvenlik gereği code-code satırını çıkardı otomatik olarak.Hadi bakalım iyi çalışmalar. 😉

Merhaba arkadaşlar yoğun bir dönem yaşadım. Artık tamamen programlama, tasarım , veritabanı ile uğraşabileceğim. Yaşadığım sorunların çözümlerini bulup burda sizlerle paylaşmayı umuyorum 🙂 o zamana kadar iyi çalışmalar 🙂

Blog Sağlığı 😀

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads This blog is doing awesome!.

Crunchy numbers

Featured image

Bir Boeing 747-400 yolcu uçağı 416 kişi alabiliyor.Benim Blogum 3800 kişi tarafından ziyaret edilmiş ve halen artmakta:) bu da yaklaşık 9 tam dolu 747 ediyor :)))))

In 2010, there were 23 new posts, not bad for the first year! There were 8 pictures uploaded, taking up a total of 295kb.

The busiest day of the year was October 18th with 91 views. The most popular post that day was thepiratebay.org açılmıyor mu? Buyrun;) .

Nerelerden Geldi bu kadar insan ?

2010 da ençok google.com.tr, facebook.com, twitter.com, tr.wordpress.com, ve rudis.net. den bloguma girilmiş.

Ençok  aranan kelimeler,kahve,yokluk,thepiratebay, piratebay açılmıyor, thepiratebay giriş, thepiratebay.org, and piratebay giriş.

Özet olarak:) THY ile kapışamasamda bi onur airden iyiyim 😀 takip eden herkese teşekkürler:)

Can sıkıntısına binaen oledb ile access veritabınıyla birlikte *.mdb bağlantı tipini örnekledim..işinizi görecektir umarım..

sub Page_Load
dim dbbag,sql,komut,okuyucu
dbbag=New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
data source=" &amp; server.mappath("veritabanim.mdb"))
dbbag.Open()
sql="SELECT * FROM uyeler"
komut=New OleDbCommand(sql,dbbag)
okuyucu=komut.ExecuteReader()
uyeler.DataSource=okuyucu
uyeler.DataBind()
okuyucu.Close()
dbbag.Close()
end sub

<form><table border="1" width="100%">
<tr>
<th>Firma İsmi</th>
<th>Adı Soyadı</th>
<th>Adres</th>
<th>Şehir</th>
</tr><tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr></table></form>

Şeklinde gayet açık anlaşılır..Anaşılmamış bişi olursa eksik kısımları tamalarız;)
Kolay gelsin ii çalışmalar..

Sosyalleşe(!?) sanal bi ortamda hergün birçok platform göz önüne seriliyo.En önemlilerinden biri de Twitter.Com bilginiz üzere.velhasıl nerde nasıl kullanırsınız bilmiyorum fakat mutlaka birilerinin işine yarayacaktır:)

Formumuza 4 label 3 text kutusu 1 buton koyuyoruz 🙂

label’lardan biri durum için twitter.com dan gelecekleri göstermek için kullanacağız.

Code Behind kısmını açıyoruz..Sayfa üzerine çift tıklayarak ulaşabilirsiniz;)


Sub TwitIt(ByVal strUser As String, ByVal strPass As String, ByVal strMessage As String)

 Dim strTweet As String = "status=" & Server.HtmlEncode(strMessage)
 Dim bRequest As Byte() = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(strTweet)

 Try
 Dim objRequest As HttpWebRequest = WebRequest.Create("http://twitter.com/statuses/update.xml")
 'ilk güvenlik soruşturmasını atlatalım 🙂
 objRequest.Credentials = New NetworkCredential(strUser, strPass)
 objRequest.Method = "POST"
 objRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
 objRequest.ServicePoint.Expect100Continue = False
 'içeriik uzunluğunu alalım malum 140 karakter 😉
 objRequest.ContentLength = bRequest.Length
  Dim objStream As Stream = objRequest.GetRequestStream()
  objStream.Write(bRequest, 0, bRequest.Length)
 'steam'i kapatıyoruz
 objStream.Close()

 'Label'a göderildi mesajını iletiyoruz.
 lblstatus.Text = "Tweet gönderildi!"

 'Burdan XML den gelen verileri de status e yazdırabiliyoruz
 'niye kullanırsınız bilmem
 'Dim objResponse As WebResponse = objRequest.GetResponse()
 'Dim objReader As New StreamReader(objResponse.GetResponseStream())
 ' lblStatus.Text = objReader.ReadToEnd()

 Catch ex As Exception
 'Hata yakalıyoruz varsa 🙂
 lblstatus.Text = ex.Message
 End Try
<code>


Sonrasında butonumuza özellik kazandıralım:

</pre>
</pre>
Protected Sub btnSubmit_click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles btnSubmit.Click
 TwitIt(tbUser.Text, tbPass.Text, tbTweet.Text)
 End Sub
<pre><code>


Sayfamızın source kısmını açıyoruz ve ;

</pre>
<form ID="form1" runat="server"
 style="border-width: thin; border-style: dotted;">
 <label>Enter your Twitter Username: </label>
 <asp:TextBox runat="server" ID="tbUser" Columns="20" MaxLength="20"  Width="128px" />
 <asp:RequiredFieldValidator runat="server" ID="rfvUser"
 ControlToValidate="tbUser" ErrorMessage="Kullanıcı adınız gerekli"  Display="Dynamic" />
 <br />
 <label>Enter your Twitter Password: </label>
 <asp:TextBox runat="server" ID="tbPass" TextMode="Password" Columns="20" MaxLength="20" />
 <asp:RequiredFieldValidator runat="server" ID="rfvPass"
 ControlToValidate="tbPass" ErrorMessage="Şifreniz Gerekli" Display="Dynamic" />
 <br />
 <label>Enter your Tweet: </label>
 <asp:TextBox runat="server" ID="tbTweet" Columns="50" MaxLength="140" />
 <asp:RequiredFieldValidator runat="server" ID="rfvTweet"
 ControlToValidate="tbTweet" ErrorMessage="Lütfen Tweet'inizi girin :P"  Display="Dynamic" />
 <br />
 </div>
 <p align="center">
 <asp:Button runat="server" ID="btnSubmit" OnClick="btnSubmit_click"
 Text="Tweet!" BorderStyle="Dotted" />
 </p>
 <p>
 <asp:Label ID="lblstatus" runat="server" Text="Hazır.."></asp:Label>
 </p>
<pre><code>


Ve F5 e basıp uçuşa geçiriyoruz  😉 kolay gelsin..